TeamGym Junior
   
www.teamgym.cz
Úvodní strana
Výsledky závodů
Články
O TeamGymu
Oddíly
Systém soutěží TeamGym Junior
Termínová listina
Galerie
Literatura, výuka
Partneři
Mapa serveru


TeamGym \ O TeamGymu \ Pravidla \ TeamGym Junior

Pár větiček z pravidel TeamGym Junior

Pravidla vycházejí z pravidel TeamGym a Eurotým-Junior (která nahrazují). Jsou koncipována tak, aby podle nich mohla závodit družstva všech věkových kategorií. Ty jsou následující:
- kategorie do 11 let (Junior I),
- kategorie do 16 let (Junior II),
- kategorie nad 16 let (Junior III).

Družstvo je složeno ze 6 až 12 závodníků stejného klubu a maximálně dvou náhradníků a závodí v jedné z těch kategorií:
- družstva dívek / žen,
- družstva chlapců / mužů,
- družstva smíšená.

Všechna družstva závodí ve třech disciplínách:
- pohybová skladba,
- akrobacie,
- trampolína.

Pohybová skladba
Pohybovou skladbu, která se cvičí na ploše 12 x 12m pokryté kobercem, musí absolvovat všichni závodníci. Skladba trvá 2,5 až 3 minuty. Cvičí se na hudbu. U pohybové skladby se hodnotí její obtížnost (daná zařazením povinných prvků - prvky kategorií, piruety, rovnovážné/silové prvky, skoky), kompozice (sestavení skladby tak, aby byla rozmanitá, nedocházelo k časovým prostojům, ladila s charakterem hudby apod.) a nakonec její provedení. 

Akrobacie
Akrobacie se provádí na pružném pásu dlouhém 14 m a 2 m širokém. Rozběh musí být minimálně 10 m dlouhý. Celý program je předváděn s instrumentálním hudebním doprovodem. Vždy šest cvičenců z družstva předvádí tři různé série akrobatických řad. Každá řada musí obsahovat nejméně dva akrobatické prvky spojené přímo bez meziskoků. V první sérii musí závodníci předvést stejnou akrobatickou řadu. V každé sérii mohou cvičit různí závodníci ze stejného družstva. U akrobacie se hodnotí obtížnost (obtížnostní hodnota prováděných řad), kompozice (požadavky na zařazení řad - řady se v rámci série nesmí zjednodušovat, řady se mezi sériemi nesmí opakovat, alespoň jedna série musí obsahovat řady vpřed a alespoň jedna série řady vzad) a provedení.

Trampolína
Tato disciplína spočívá v předvádění skoků z malé trampolínky s dopadem na měkkou doskokovou plochu. Celý program je prováděn s instrumentálním hudebním doprovodem. Vždy šest cvičenců z družstva předvádí tři různé série skoků. V první sérii musí závodníci předvést stejný skok. Nejméně jedna série musí být předvedena přes přeskokové nářadí a nejméně jedna bez něj. V každé sérii mohou cvičit různí závodníci ze stejného družstva. Hodnotí se obtížnost (hodnota obtížnost jednotlivých skoků), kompozice (jednodušší skok nesmí následovat skok složitější, skoky se mezi sériemi nesmí opakovat, alespoň jedná série salt nebo přímých skoků) a nakonec provedení.

Celá soutěž je rozhodována 19 rozhodčími - hlavní rozhodčí a pak 6 rozhodčích pro každou disciplínu. Družstvo s největším součtem bodů za 3 disciplíny se stává vítězem soutěže.

K získání kompletních pravidel TeamGym Junior kontaktujte Českou gymnastickou federaci na adrese: Atletická 100/2 p.o.box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax: +420 2 5721-0811, email: cgf@cstv.cz kde jsou k dostání.

Technický doplněk soutěžního řádu pro soutěže TeamGym
  17.4.2009 
 | Platný od 15. 5. 2009 |
 
» čtěte zde «

Dodatky TeamGym Junior 2006
  19.9.2006 11:48:49 

Komisí TeamGym a následně Komisí všeobecné gymnastiky ČGF byly schváleny první dodatky k pravidlům TeamGym Junior.

» čtěte zde «


 

 Rychlé hledání
» podrobné hledání
 Další strany
Pravidla
»  TeamGym
»  [TeamGym Junior]
»  EUROTÝM JUNIOR
»  Malý TeamGym
»  Technická ustanovení
»  Výklad pravidel