Výklad pravidel
   
www.teamgym.cz
Úvodní strana
Výsledky závodů
Články
O TeamGymu
Oddíly
Systém soutěží TeamGym Junior
Termínová listina
Galerie
Literatura, výuka
Partneři
Mapa serveru


TeamGym \ O TeamGymu \ Pravidla \ Výklad pravidel

Na této straně se budou nacházet Vaše otázky a odpovědi, na kterých se shodnou mezinárodní rozhodčí. Tento výklad bude závazný pro všechny konané závody v ČR. Pro nový dotaz nás prosím kontaktute mailem. Uvedené platí jak pro pravidla TeamGym, tak pro pravidla TeamGym Junior, rozdíly jsou v textu rozlišeny. 

Obecné

Otázka: Co se stane, pokud závodníci předvedou jiné prvky, než zaznamenali na formuláři?
Odpověď: Nenásleduje žádná srážka, pouze se přepočítají hodnoty obtížnosti (případně se udělí srážky za kompozici).
Otázka: Co dělat, pokud srážky za provedení jsou u týmu více jak 4,8 bodu?
Odpověď: Pak se srazí "pouze" 4,8 bodu.
Otázka: Trenér: co mám udělat, pokud chci zařadit a ohodnotit prvek, který není v pravidlech?
Odpověď: Na základě rozhodnutí komise všeobecné gymnastiky ČGF - nové prvky se schvalují v dubnu, jejich platnost začíná v září. Tj. návrh na zařazení nového prvku je nutné poslat nejlépe do začátku dubna (na adresu mezinárodních rozhodčích).

Pohybová skladba

Otázka: Co znamená, že všichni závodníci musí předvést prvek obtížnosti ve stejném okamžiku nebo v těsném sledu za sebou?
Odpověď: Tzn. že prvek by měl být proveden tak, aby bylo bezpečně poznat, že jej provedli všichni závodníci, zejména by se pak neměla měnit formace. Důvod: aby bylo zřejmé, že prvek obtížnosti udělali všichni závodníci (po změnění formace by se mohli závodníci pomíchat tak, že by nebylo poznat, kteří závodníci již prvek kategorie dělali a pak by mohla vzniknou například situace, že daný prvek dělala polovina družstva 2x a druhá polovina vůbec).
Otázka: Jaká následuje srážka, pokud v jednom okamžiku vystoupí 3 závodníci mimo cvičební plochu?
Odpověď: Pak následuje jedna srážka za cvičení mimo vymezenou plochu - tj. 0,1 bodu.
Otázka: Kdy může být udělena srážka za nesprávný hudební doprovod?
Odpověď: Pokud hudba skončí během cvičení družstva a je to chyba družstva, nikoliv přehrávače hudby. Pokud družstvo použije k nástupu či odchodu na plochu hudební doprovod. V případě TeamGym - hudba není instrumentální.
Otázka: Pokud cvičí 6ičlenné družstvo a jeden ze závodníků se zraní během cvičení a opustí plochu (nebo zůstane na ploše avšak již necvičí) - jaké budou srážky?
Odpověď: Pak následuje pouze srážka za Závodníkem přerušené cvičení. Srážka za nesprávný počet gymnastů se uděluje na základě počtu cvičenců na začátku cvičení.
Otázka: Lze měnit formaci akrobatickým prvkem?
Odpověď: Ano, formaci lze měnit jakýmkoliv způsobem. Tato změna by měla být plynulá, jinak může následovat srážka za kompozici (např. obyčejný běh).

Akrobacie + trampolína

Otázky a odpovědi, které jsou shodné pro obě nářadí:

Otázka: Jaká bude následovat srážka,  jestliže družstvo poruší v sérii 2x intenzifikaci?
Odpověď: V jedné sérii je možné srazit za intenzifikaci maximálně 0,1 bodu - bez ohledu na počet porušení (srážka je z výsledné známky).
Otázka:

Jaká bude následovat srážka za výběr prvků, pokud družstvo předvede tyto série?

Odpověď: Srážka 0,2 bodu. Nezáleží na tom, který gymnasta řadu zopakoval (jednotlivé pozice se nemusí shodovat). V 3. sérii se řada vyskytla 3x – v této sérii se neudělí srážka za výběr prvků – v 2. sérii se tato řada objevila 2x → srážka 0,2 bodu.
Příklad je pro akrobacii, nicméně stejné pravidlo platí i pro trampolínu. 
Otázka: V jaké případě mám aplikovat srážku za nerovnoměrné vzdálenosti?
Odpověď: Pokud mezi jednotlivými závodníky jsou viditelně rozdílné vzdálenosti (např. vzdálenost mezi prvními třemi závodníky je větší než mezi posledním třemi). Pokud v jednom okamžiku nejsou dva závodníci v pohybu - cvičení se v průběhu série na nepřiměřeně dlouhou dobu zastaví (např. v důsledku pádu předcházejícího závodníka).
Otázka: V jakém případě mám aplikovat srážku za chybějící streaming / velká chyba ve vzdálenostech?
Odpověď: Pokud jsou mezi závodníky tak velké vzdálenosti, že během celé série je pouze jeden závodník v pohybu.
Otázka: Kdy aplikovat srážku za nesprávný počet gymnastů?
Odpověď: Tuto srážku udělíme pro každého závodníka chybějícího do počtu 6 závodníků nebo převyšujícího 12 závodníků - posuzuje se pro každou sérii zvlášť.
Otázka: Co dělat v případě, že sérii předvede 7 závodníků (max. 12)?
Odpověď: Pak se spočte hodnota obtížnosti jako průměr 6 nejvyšších indivuálních hodnot obtížnosti. Srážky za provedení se však aplikují na každého závodníka (tedy až pro 12 závodníků).
Otázka: Kdy se jedná o chybu celého družstva?
Odpověď: Pokud všichni závodníci dostanou srážku za nesprávně předvedený program nebo za minutí nářadí.
Otázka: Kdy může být udělena srážka za nesprávný hudební doprovod?
Odpověď: Pokud hudba skončí během cvičení družstva a je to chyba družstva, nikoliv přehrávače hudby. Pokud hudba není instrumentální.
Otázka: Je považováno za přídatné pohyby mezi sériemi, pokud se družstvo řadí do "cvičícího" zástupu zdvižením jedné nebo obou rukou?
Odpověď: Za toto není srážka, nicméně se to nedoporučuje využívat. Je nutné si také uvědomit, že družstvo začíná cvičení na rozběhovém páse - až poté dá vrchní rozhodčí pokyn k zahájení cvičení.
Otázka: Trenér poskytne závodníkovi dopomoc, ten ale stejně spadne. Jaké následují srážky?
Odpověď: Na mezinárodních závodech by následovala srážka za dopomoc, pád a provedení. Na našich závodech však chceme zajistit co největší bezpečnost závodníků, a proto v tomto případě nebudeme srážet za dopomoc, která byla neúčinná. Tj. bude následovat plná srážka za pád (0,5 bodu nebo 1 bod) a srážka za provedení.
Otázka: Může družstvo získat bonifikaci za virtuozitu, pokud předvedlo dvě perfektní série, ale 3. série obsahovala velké chyby?
Odpověď: Ano.
Otázka: Může družstvo získat bonifikaci za virtuozitu, pokud předvedlo perfektní, ale jednoduché cvičení?
Odpověď: Ano, na obtížnosti zařazených prvků v tomto případě nezáleží.
Otázka: Jaká je hranice mezi saltem schylmo a saltem toporně?
Odpověď: Hranice mezi těmito prvky určuje úhel 135°, který svírají nohy a trup. Pokud je v jakékoliv fázi prvku tento úhel menší než 135° (došlo ke schýlení), pak se jedná o salto schylmo, ev. skrčmo, došlo-li i k pokrčení kolenou.

Akrobacie

Otázka: V jakém případě mám aplikovat srážku za mezikroky / přidané kroky v řadách?
Odpověď: Například pokud závodník spadne a k dokončení řady se rozběhne. Pokud dokončí salto na dvě nohy a pak si "vyšlápne" na další prvek (např. přemet), pak se jedná o srážku z provedení.
Otázka: V jakém případě se jedná o minutí nářadí?
Odpověď: Pokud závodník pouze proběhne a nepředvede žádný prvek. O minutí nářadí se nejedná, jestliže závodník zakončí řadu mimo akrobatický pás (srážky za provedení).
Otázka: Kdy udělím srážku za nesprávně předvedený program?
Odpověď: Závodník nepředvede požadovaný počet prvků dle pravidel (u obou typů pravidel, pokud předvede jen 1 prvek); v 1. sérii předvede některý ze závodníků jinou sérii než ostatní; závodník předvede prvek, který není v tabulce prvků (např. kotoul vzad).
Otázka: Jaká bude následovat srážka, pokud závodník dopadne prvek na nohy (např. salto po přemetu vpřed), neustojí ho a přepadne do kotoulu skrčmo?
Odpověď:

V tomto případě budeme hodnotit kotoul jako pád, tj. 0,5 bodu.
(Liší se od situace, kdy chce závodník předvést kotoul letmo, např. po hvězdě a místo kotoulu letmo předvede kotoul skrčmo.)

Trampolína

Otázka: Závodník předvede dvojné salto - 1. salto schylmo, 2. salto skrčmo - jaká bude hodnota prvku?
Odpověď: Při dvojných saltech se započítává nejvyšší hodnota pro polohu těla, tj. salto se bude při stanovení obtížnosti posuzovat jako salto schylmo.
Otázka: Kdy udělím srážku za nesprávně předvedený program?
Odpověď: Závodník předvede v 1. sérii jiný prvek než ostatní; závodník předvede prvek, který není v tabulce prvků; závodník se nedotkne nářadí oběma rukama.
Otázka: Jaká bude následovat srážka, pokud závodník dopadne prvek na nohy a až poté odskočí do kotoulu?
Odpověď: Jedná se o standartní pád - tj. srážka 0,5 bodu.
Otázka: Jaká bude následovat srážka, pokud se závodník odrazí z jedné nohy?
Odpověď: Pokud závodník předvede po odrazu z jedné nohy perfektní prvek, který je uveden v pravidlech v tabulce prvků, pak není důvod udělit srážku. Pokud však závodník nepředvede žádný prvek a proběhne, pak následuje srážka za nesprávně předvedený program.
Otázka: Kdy se jedná o minutí nářadí?
Odpověď: Pokud závodník nedopadne na doskokovou plochu, tj. mine trampolínu (ani na ní nedoběhne nebo přeskočí), odskočí z trampolíny mimo doskokovou plochu či nepřeskočí nářadí.


 

 Rychlé hledání
» podrobné hledání
 Další strany
Pravidla
»  TeamGym
»  TeamGym Junior
»  EUROTÝM JUNIOR
»  Malý TeamGym
»  Technická ustanovení
»  [Výklad pravidel]