TeamGym
   
www.teamgym.cz
Úvodní strana
Výsledky závodů
Články
O TeamGymu
Oddíly
Systém soutěží TeamGym Junior
Termínová listina
Galerie
Literatura, výuka
Partneři
Mapa serveru


TeamGym \ O TeamGymu \ Pravidla \ TeamGym

Pár větiček z pravidel TeamGym

TeamGym je skupinový sport. Soutěží 6 až 12 cvičenců ve třech kategoriích :

  • Ženy
  • Muži
  • Mix (vždy půl na půl)
a to ve třech disciplínách :
  • Pohybová skladba
  • Akrobacie
  • Trampolína

Pohybová skladba
Každé družstvo se zúčastní všech tří disciplín. Všichni závodníci musí absolvovat pohybovou skladbu, která se cvičí na ploše 14 x 20m pokryté kobercem. Skladba trvá 2,5 až 3 minuty. Cvičí se na hudbu. U pohybové skladby se hodnotí její obtížnost (daná zařazením povinných prvků s různou hodnotou obtížnosti), kompozice (sestavení skladby tak, aby byla rozmanitá, nedocházelo k časovým prostojům, ladila s charakterem hudby apod.) a nakonec její provedení.

Akrobacie
Akrobacie se provádí na pružném pásu dlouhém 14 m a 2 m širokém. Rozběh musí být minimálně 15 m dlouhý. Celý program je předváděn s instrumentálním hudebním doprovodem. Vždy šest cvičenců z družstva předvádí tři různé série akrobatických řad. Každá řada musí obsahovat nejméně tři různé akrobatické prvky spojené přímo bez meziskoků. V první sérii musí závodníci předvést stejnou akrobatickou řadu. V každé sérii mohou cvičit různí závodníci ze stejného družstva. U akrobacie se hodnotí obtížnost (obtížnostní hodnota prováděných řad), kompozice (požadavky na zařazení řad - řady se v rámci série nesmí zjednodušovat, řady se mezi sériemi nesmí opakovat, alespoň jedna série musí obsahovat řady vpřed a alespoň jedna série řady vzad) a provedení.

Trampolína
K disciplíně trampolína potřebujete malou trampolínu, koně nebo stůl, doskokovou plochu (duchny) a rozběhový pás. Každé družstvo si může přinést vlastní trampolínu. Celý program je prováděn s instrumentálním hudebním doprovodem. Vždy šest cvičenců z družstva předvádí tři různé série skoků. V první sérii musí závodníci předvést stejný skok. Nejméně jedna série musí být předvedena přes přeskokové nářadí a nejméně jedna bez něj. V každé sérii mohou cvičit různí závodníci ze stejného družstva. Hodnotí se obtížnost (hodnota obtížnost jednotlivých skoků), kompozice (jednodušší skok nesmí následovat skok složitější, skoky se mezi sériemi nesmí opakovat, alespoň jedná série dvojných salt, alespoň jedna série s obraty 360° či 180° v dvojných saltech) a nakonec provedení.

Každá disciplína je rozhodována jedním panelem rozhodčích, který se skládá z šesti rozhodčích - jeden hlavní, 3 řadoví a 2 kontrolní.

K získání kompletních pravidel TeamGym kontaktujte Českou gymnastickou federaci na adrese: Atletická 100/2 p.o.box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax: +420 2 5721-0811, email: cgf@cstv.cz kde jsou k dostání.

Mezinárodní pravidla TeamGym - aktualizace říjen 2011 - anglicky
  2.2.2012 
» čtěte zde «

Adaptace pravidel TeamGym UEG 2009
  14.2.2012 
Adaptace pravidel TeamGym UEG 2009 pro závody nižších věkových a výkonnostních kategorií v Německu a Rakousku, kterých se mohou účastnit i naše týmy!
» čtěte zde «

Nová mezinárodní pravidla TeamGym - český překlad
  13.1.2010 
 Byla přeložena převážná část nových pravidel.
» čtěte zde «

Nová mezinárodní pravidla TeamGym
  11.11.2009 
» čtěte zde «

Technický doplněk soutěžního řádu pro soutěže TeamGym
  17.4.2009 
 | Platný od 15. 5. 2009 |
 
» čtěte zde «

Dodatky TeamGym Senior 2008
  11.6.2009 
 3. dodatky k seniorským pravidlům TeamGym (anglicky)
» čtěte zde «

Dodatky TeamGym Senior 2006
  11.6.2009 
2. dodatek k seniorským pravidlům TeamGym (anglicky)
» čtěte zde «

Dodatky TeamGym Senior 2004
  11.6.2009 

1. dodatek k Seniorským pravidlům TeamGym (anglicky)

» čtěte zde «

Změny v pravidlech TeamGym 2004
  21.8.2004 13:05:16 

 

» čtěte zde «


 

 Rychlé hledání
» podrobné hledání
 Další strany
Pravidla
»  [TeamGym]
»  TeamGym Junior
»  EUROTÝM JUNIOR
»  Malý TeamGym
»  Technická ustanovení
»  Výklad pravidel